• Ny existensförståelse

  Ny existensförståelse

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny ekonomi

  Ny ekonomi

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny etik

  Ny etik

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny livstil

  Ny livstil

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny politik

  Ny politik

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny teknik

  Ny teknik

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny existensförståelse

  Ny existensförståelse

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny ekonomi

  Ny ekonomi

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny etik

  Ny etik

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny livstil

  Ny livstil

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny politik

  Ny politik

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

 • Ny teknik

  Ny teknik

  Framtidsrealisterna:
  Nödvändigt förstå världen på ett nytt sätt

  Läs vårt budskap!

Framtidsrealisterna

Vi utgör ett litet nätverk som funnits sedan 2007.

Vårt nätverk är helt fristående från alla politiska, religiösa, fackliga eller kommersiella intressen. Mot bakgrund av växande klimat-, miljö- och resursproblem är vi övertygade om att det krävs vad vi kallar för "ny existensförståelse". En sådan kan ge upphov till diskussioner om behovet av nytänkande inom etik, teknik, livsstilar, politik och ekonomi. Ur sådana tankar kan nya "berättelser" växa fram, som ger underlag för realistiska framtidsidéer.

Vi framtidsrealister hoppas kunna:

 • Bidra till ökad beredskap inför kommande kriser genom att lägga grunden till en nödvändig mentalitetsförändring
 • Knyta ihop diskussionen om morgondagens globala problem med pågående debatter om dagens nationella och lokala problem
 • Bidra till en vidgad samhällsdebatt med betoning på dialog mer än på kontroverser
Vårt budskap!

Vårt budskap!

Om du vill läsa en kort sammanfattning kring hur vi i nätverket tänker kring de globala problemen.
Grundversionen

Grundversionen

Vill du läsa en utförligare text om samma sak.
Samtalsgrupp

Samtalsgrupp

Vill du samla en grupp i samtal om problemen och tankar om lösningar finns förslag.
Bokförslag

Bokförslag

Vill du ytterligare vidga ditt kunnande, kan du läsa böcker om de globala problemen. Ett par av böckerna är skrivna av deltagare i nätverket.
Deltagare

Deltagare

Vill du veta vilka som ingår i nätverket.
Vår idé

Vår idé

Nätverket "Framtidsrealisterna" har startats av en grupp personer som känner djup oro över klimathotet och andra påfrestningar på världsläget. Vi har kommit fram till att vi som samhällsmedborgare på djupet behöver diskutera dessa påfrestningar och hur vi kan hejda klimat- och miljöhoten i tid. Ytterst handlar det om vårt ansvar, individuellt och kollektivt och om vad det är för slags samhälle vi vill ha och behöver.

Vi har formulerat ett grundmaterial - en plattform som diskussionsunderlag. Vi tänker oss - detta är vår idé - samtal över hela landet för att få många att tillsammans tänka i nya banor och skapa den vi-känsla som är viktig för de nödvändiga förändringarna av samhällssystemet.

Därför vänder vi oss här och nu till alla tänkbara organisationer, föreningar, bibliotek och enskilda för att få hjälp att sprida information om och/eller starta dessa diskussionsgrupper och debatter. Många organisationer och miljö- och fredsföreningar arbetar redan sedan länge med dessa frågor, men vår förhoppning är att vår idé skall kunna ingå i och komplettera deras aktiviteter och program (och kanske ge dem fler medlemmar).

Stödjer ni oss och önskar vara med i detta viktiga samarbete - skicka oss då namn och adress på en kontaktperson i er förening/organisation. Ni kanske i ett utskick till era lokalgrupper också kan informera om Framtidsrealisterna så att de som vill kan kontakta oss.

Behovet av en annan ekonomi

Behovet av en annan ekonomi

Klimatförändring, krympande tillgång till naturresurser, tilltagande miljöförstöring oroar många. Det talas ofta om behovet av förändrad politik, framåtsyftande teknikutveckling, nya livsstilar och förändrade etiska förhållningssätt. Men diskussionen om behovet av en annan ekonomi har knappt börjat trots eurokris, skuldkriser i flera länder och stagnation i många branscher.

Tre av framtidsrealisternas medlemmar, som inte är några ekonomer, har utarbetat ett underlag för enskild begrundan och för samtal med andra. Texten utgår från ett medborgarperspektiv och innehåller förslag till hur en ekonomi baserad på en mer systematisk hushållning med naturresurser kan se ut. Även förslag till nytt skattesystem behandlas.

Spara vår PDF "Behovet av en annan ekonomi"

Ny existensförståelse

Ny existensförståelse

Ny ekonomi

Ny ekonomi

Ny etik

Ny etik

Ny livstil

Ny livstil

Ny politik

Ny politik

Ny teknik

Ny teknik

Nätverket Framtidsrealisterna

Den som vill komma i kontakt med oss som grupp, kan vända sig till info@framtidsrealisterna.se
Nätverket är sedan 2013 vilande men vi läser och svarar på mail.